House rules
Call us now 0038591 509-5893
en | hr | de | pl | cz | it | svk

Bol Brac povijest

Brač je bio naseljen još u predhistorijsko doba, vjerovatno u mezolitiku, a sigurno u neolitiku, tj. krajem III. milenija prije Krista, predindoeuropskim stanovništvom, kojemu je glavno zanimanje bilo stočarstvo.

 

Bol Brac old photo

U II. mileniju, u doba metalnih kultura otok su naseilili indoeuropski Iliri koji su bili više stočari nego ratari.
Rimljani nisu osnivali naselja ali su organizirali gospodarske nastambe (villa rustica).
Krajem VIII. ili početkom IX. stoljeća neretvanski Hrvati dolaze na ova područja. Potisnuli su romanizirano starosjedilačko ilirsko stanovništvo.
Otok Brač je u to doba pod franačkom vlašću. Početkom XI. stoljeća zauzimaju ova područja Mlečani. Sredinom stoljeća Brač je u okviru hrvatske države za vrijeme Petra Krešimira IV.
U XII. stoljeću ova područja su formalno pod Bizantom ali njima upravljavju Mlečani. Za vladavine kralje Kolomana, 1107. godine, Brač je u sklopu hrvatsko-ugarske države. Međutim, 1135., Venecija osvaja Brač, da bi oko 1170. opet bio pod Bizantom za kratko vrijeme, jer već 1180. ponovno je u sastavu hrvatsko-ugarske države. Andrija II., hrvatsko-ugarski kralj poklanja Brač krčkim knezovima Frankopanima.

Potom Brač zauzimaju omiški gusari. Bračani mole Veneciju za zaštitu što im je bilo udovoljeno. Tako, 1. travnja 1278. godine ova područja dolaze pod vlast Venecije koja traje do 1358. Iste godine Brač još jednom ulazi u sastav hrvatsko-ugarske države. I dalje Brač često mijenja gospodare. Tako je 1390. godine pod zaštitom bosanskog kralja Tvrtka I., 1394. godine njime vlada hrvatsko-ugarski kralj Sigmund, 1403. godine otokom vlada Hrvoje Vukčić, a 1413. godine dolazi pod vlast Dubrovnika.
Najzad, 1420. godine, Brač osvajaju Mlečani i njime vladaju do 1797., tj. do propasti Venecije. Venecija je formalno poštovala dotadašnje komunalno uređenje i ostavila je sve oblike komunalne samouprave, ali u praksi djelovala je u skladu sa svojim zakonima i putem svojeg činovništva vrlo intenzivno se miješala u unutrašnje poslove komune. Ukinula je odredbe običajnog prava i uvela zajedničko zakonodavstvo pod upravom generalnog providura. Brački knezovi bili su mahom osiromašeni venecijanski plemići koji su dolazili na otok da se obagate. Sužavali su komunalnu samoupravu i ponašali se bahato.

Bol kultura

BOLSKO KULTURNO LJETO. Gotovo svakodnevno možete uživati u gostovanjima poznatih kazališta, nastupima renomiranih glazbenika, popularnih pjevača, te lokalnih kulturnih družina sa izvedbama lokalnih plesova, pjesama i predstava...

FOLKLORNA DRUŽINA "KREJONCA" osnovana je u Bolu, 4. kolovoza 1999. godine, kako bi otela zaboravu tradicijsku baštinu svojih predaka i sačuvala izvorno narodno blago izuzetne kulturne vrijednosti.

KULTURNO POVIJESNI SPOMENICI. U Bolu i njegovoj bližoj okolici možete razgledati mnogobrojne kulturno-povijesne spomenike i graditeljska ostvarenja koja svjedoče o dugoj i bogatoj povijesti Bola i pričaju mnogobrojne legende...

GALERIJA UMJETNINA "BRANISLAV DEŠKOVIĆ". U bolskoj luci u renesansnoj-baroknoj palači nalazi se galerija umjetnina "Branislav Dešković", jedna od najvrijednijih galerija suvremene hrvatske umjetnosti s fundusom od preko 300 slika i skulptura...

Bol Brac Krejonca

PUSTINJA BLACA. Nekada je bila glasovita glagoljaška pustinja, podignuta uz visoku, strmu liticu. Danas su Blaca jedno od najljepših brdskih bračkih izletišta...

ZMAJEVA SPILJA. Zmajeva pećina i reljefi u njoj prvorazredni je spomenik pećinskog samostanskog života popova glagoljaša u XV. stoljeću...

DOMINIKANSKI SAMOSTAN. Samostan i muzej osnovan od strane dominikanskog reda jedan je od najljepših samostana ne samo na Braču već i šire...

 

CULTURAL AND HISTORICAL MONUMENTS. In Bol and its immediate vicinity you can see numerous cultural-historical monuments and construction achievements which testify to Bol’s long and rich history and tell many legends...

Source: www.accommodation-bol.com

 
Bol photo gallery
Copyright © 2013 Apartments Bezmalinović. All rights reserved.
Hrvatskih domobrana 40, 21420 Bol
tel: +38521 635 391
mob: +38591 509 5893

apartments.bezmalinovic@gmail.com
www.bezmalinovic-bol.com